برنامه تلویزیونی گلهای آسمانی

گل‌های آسمانی

برنامه‌ی تلویزیونی گل های آسمانی مناسب گروه سنی 4 تا 10 سال (گروه سنی الف و ب) که مفاهیم آیات را در قالب داستان، نمایش، بازی و نقّاشی ارائه می دهد. هدف از این برنامه حفظ موضوعی آیات قرآن کریم برای خردسالان و کودکان است. هر قسمت 30 دقیقه ای، با یک نمایش شروع می شود که مفهوم آیه را به صورت عملی به کودکان برساند. سپس آیه و مفهوم آن تکرار و تمرین می شود.