میله‌ها و مکعب کوئیزنر Cuisenaire Rods چیست؟

آموزش ریاضی با میله‌ها و مکعب اعداد - کوئیزنر

میله ها و مکعب کوئیزنر وسیله‌ی کمک آموزشی درس حساب و ریاضی است. این میله ها و مکعب های اعداد، به درک بهتر محاسبات ساده ریاضی مانند جمع(بعلاوه)، تفریق(منها)، ضرب و تقسیم کمک میکند. همچنین مفاهیم کسر و اعشار را برای دانش آموزان مجسم و قابل فهم می کند. کودکان با این میله ها و مکعب های اعداد می توانند مفاهیم یکان، دهگان، صدگان و هزارگان را به طور ملموس دریابند. همچنین معلم می تواند مفاهیم کوچک تر، بزرگتر و مساوی را به سادگی بااین مکعب ها و میله های اعداد به بچه‌ ها آموزش دهد.

وسیله‌ی کمک آموزشی میله‌ها و مکعب اعداد کوئیزنر – نقاط قوّت

کیفیت مواد
جذابیت برای مخاطب
سادگی استفاده
میزان رسیدن به هدف

وسیله ای بسیار مناسبی برای تفهیم اعداد ، کسر و اعشار به کودکان است و به مربی کمک می کند تا بتواند ارزش اعداد را به صورت تجسمی به دانش آموزان نشان دهد.

وسیله‌ی کمک آموزشی میله‌ها و مکعب اعداد کوئیزنر – راهکارهایی برای بهتر شدن

جنس پلاستیک مجموعه می توانست با کیفیت تر باشد. همچنین اگر مکعب ها، صفحه ها و میله ها قابلیت اتصال به هم را داشتن کار ترکیب اعداد را آسان تر می نمود.

وسیله‌ی کمک آموزشی میله‌ها و مکعب اعداد کوئیزنر – مجموعه عکس‌ها

 
  • میله ها و مکعب کوئیزنر - بالا جعبه
  • میله ها و مکعب کوئیزنر - پشت جعبه
  • میله ها و مکعب کوئیزنر - جلو جعبه
  • میله ها و مکعب کوئیزنر - پهلو جعبه
  • میله‌ها و مکعب کوئیزنر -  پهلو جعبه
 

وسیله‌ی کمک آموزشی میله‌ها و مکعب اعداد کوئیزنر – مشخصات

  • نام محصول: میله‌ها و مکعب کوئیزنر Cuisenaire Rods
  • تولید کننده: مرکز نوآوریهای آموزشی ایران
  • محتویات: 1 عدد مکعب 1000 تایی زرد رنگ، 10 عدد صفحه 100 تایی سبز رنگ، 10 عدد میله 10 تایی زرد رنگ، 10 عدد مکعب کوچک یکی زرد رنگ
  • جنس: پلاستیک سخت

اگر از این محصول استفاده کردید ممنون می شویم که امتیاز و نظر خودتان و کودک یا نوجوانتان را در زیر بفرمایید.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.